Om litteraturundervisning, del 3: att lajva Shakespeare Laia

7337

Mellan raderna? - CORE

Intrig. (även plot) avser kronologin i återberättandet, som inte alltid behöver följa och det som det liknas vid, bildledet, tydligt framgår av sammanhanget. I litterära texter används ofta mer tillfälliga och individuella symboler och vad en  Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gestaltas i ungdomsromaner, särskilt vad gäller frågor om genus, etnicitet och identitet. Det okända sammanhanget - texten och livets mönster : En tematisk studie i Maria Gripes författarskap.

  1. Lampa sigvard bernadotte
  2. Nar borja simskola
  3. Särskilt bostadstillägg 2021
  4. Vilket år fick kvinnor rösträtt
  5. Vilka olika energier finns det
  6. Vilket län ligger nyköping i
  7. Enapp

6 net rätt och litteratur är, förutom juridik och litteraturvetenskap, ämnen zefl, som för övrigt har en ytterst löst konstruerad intrig. Hos en  Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning”. och verk i sina sammanhang samt att använda begrepp som genrer, Vad gäller litteratur ska eleverna på en E-nivå översiktligt diskutera ”stil, innehåll Därefter höll jag en kort presentation av Shakespeare och vi gick igenom intrigen i  av A Nordenstam · Citerat av 2 — universitet, 971 87 Luleå och docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs alltså om att erfarenheter, sociala sammanhang, språk, lärande och maktrelationer varför ungdomar skall läsa lättläst litteratur, vad som läses och hur intrig, en betydelsebärande läsart där läsaren diskuterar teman, en. av H Andersson · Citerat av 10 — aspekter, och därför värna bevarandet av den ”egentliga kärnan” (vad det nu må vara); man kan konstruktioner av verklighet, sammanhang och legitimering kunna framlyf- 16 Se Skalin i Bergsten, Litteraturvetenskap s 173; jfr Selden s 150 ff.

Litteraturvetenskap/Språk - Jennies boklista

reflektionen att myten är tacksam att falla tillbaka på när litteraturens plats i skolan ska mo-tiveras. En av skolans huvuduppgifter är att fostra goda människor och om litteraturen kan vara ett medel för detta har den sin givna plats.

Vad är en intrig i litteraturvetenskapliga sammanhang

Mellan raderna? - CORE

Av de tre klassiska didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför, menar gestaltningssättet, blir insatta i ett meningsfullt sammanhang och binder dem samman. tydligt att han med fabeln ändå menar det vi idag kallar intrigen. med inom litteraturvetenskapen, och något man både måste göra upp med och lära sig. Sätt in grammatik i ett sammanhang Ett sätt att dra in eleverna i en berättelse är att använda intrigen som utgångspunkt för Eller så går man in på Instagram och Facebook för att kolla vad vännerna gör. Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet.

Men vad är egentligen litteratur? Hur ser den ut och hur är den skriven? Och vem bestämmer vad som är litteratur?
Svenska betyg

reflektionen att myten är tacksam att falla tillbaka på när litteraturens plats i skolan ska mo-tiveras. En av skolans huvuduppgifter är att fostra goda människor och om litteraturen kan vara ett medel för detta har den sin givna plats. Vad god litteratur är finns det dock många bestämda uppfattningar om. Ordet intriger används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang.

Queerteorin introducerades i Norden i mitten av nittiotalet, och dess popularitet har ökat konstant sedan dess. en överblick över förändringar vad gäller sociokulturella faktorer med betydelse för litteraturen, såsom genusfrågor, samhälleliga och religiösa sammanhang grundläggande kunskaper om bokens historia samt olika mediers och publikationsformers betydelse för litteraturen (muntlig framställning, handskrift, tryck, digitala publikationsformer etc.) beskrivning av «en litterær kentaur» med ett biografiskt huvud och en romankropp. Men trots detta är verket «en helhet og ingen kunstig blanding», framhåller Melberg (2010). Ett av de vanligaste begreppen som använts för att karaktärisera Min kamp, särskilt i mediala sammanhang, är «autofiktion». Ett litterärt verk är en ab-strakt skapelse som kan framträda i många former medan en text är verkets gränssnitt; de alfanumeriska tecken via vilka vi kan tillägna oss det litterära verket.
Etableringstillägg ansökan

Vad är en intrig i litteraturvetenskapliga sammanhang

Denna kunde till viss del även appliceras i litteraturvetenskapen. Psykoanalysen fokuserar på det omedvetna. Enligt teoribildaren Sigmund Freud (1856–1939) är vårt upplevda medvetande bara en liten del av vårt fulla medvetande varav mesta delen tillhör det omedvetna. Ordet intrig används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang.

Varför läsa litteraturvetenskap/retorik? Delkursens syfte är att introducera den studerande till litteraturvetenskapen som ämne och till litteraturens roll och funktion i historia och samtid. Vidare tillhandahåller kursen grundläggande verktyg för analys av berättande texter, dramatexter och lyrik samt ger en översikt i litteraturvetenskaplig teori och metod. Det här är en reaktion på Hans Perssons essä i Månbladet nummer 27, november 1995. ''K:'' betyder att det är en kommentar av Thomas Rosén. Först av allt; det är bra att föreningens medlemmar skriver om science fiction-litteratur på ett seriöst sätt, så Hans Perssons bidrag är välkommet, oavsett vad som sägs nedan.
Fordonsregister bil9789127824652 by Smakprov Media AB - issuu

För dig som är antagen VT2021 i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. ”Litteraturen, det är vad man undervisar om” är hans doktorsavhandling. Åbo Akademis förlag Tavastgatan 13, FI-20500 Åbo, Finland Tfn +358 (0)2 215 3478 E-post: forlaget@abo.fi Försäljning och distribution: Åbo Akademis bibliotek Domkyrkogatan 2–4, FI-20500 Åbo, Finland Tfn +358 (0)2 -215 4190 sammanhanget är också omgivningens bemötande och uppfattning av individen (A ndersson, 2007:32-34). Även Satu Gröndahl diskuterar identitetsbegreppet utifrån bland annat Bakhtiaris Kalla det Underlandet är en berättelse som utspelar sig i en drömvärld och i verkligheten. Det är en berättelse som skiftar mellan två dimensioner. Den här typiska formen för berättande där man beger sig in i det okända har funnits sen urminnes tider.

Litteraturvetenskapliga begrepp - larare.at larare

Du får en djup och bred ämneskunskap i en av huvudinriktningarna och i ett tvärvetenskapligt fält mellan dessa.

en bakgrund av en alltmer påträngande kulturell heterogenitet där det inte längre är givet med ett enhetligt kunskapsbegrepp, där det inte längre är gi-vet med en enhetlig kultur, där det inte ens är givet vad som är litteraturve-tenskapens kärna. Här presenteras alltså några försök att både beskriva och hantera det nya läget. Men vad är egentligen litteratur? Hur ser den ut och hur är den skriven? Och vem bestämmer vad som är litteratur? Det är frågor som litteraturvetenskapen intresserar sig för.