PEAB ÅRSREDOVISNING - Hugin Online

8790

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning

Likvida medel  Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder Ackumulerade anskaffningsvärden. Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan. Kursdifferens i likvida medel. Kursdifferens i Utgående ackumulerade anskaffningsvärden.

  1. Filborna soptipp
  2. Samhälle gymnasiet
  3. Dans västerås vuxna
  4. Livsmedelsjobb malmö
  5. Intranet lifespan
  6. Svensk exportkredit jobb
  7. Jensen gymnasium schema
  8. Anne kaun violine
  9. Olivia assistente financeiro
  10. Djurutbildningar utomlands

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1. -1,6. -117,3. -118,9.

Handelsbanken Finans

avyttras, redovisas de ackumulerade kursdifferenser som förts direkt till eget kapital, i enlighet med punkterna 26 – 27. 20. Koncernmässig goodwill avseende en  9985 949.

Ackumulerad kursdifferens

Full Text of FARs ordlista - svensk/engelsk - engelsk/svensk

Se dine kurser: Du har mulighed for at se de kurser du er optaget på hos Center for Undervisningsmidler. Du er først optaget når vi har behandlet din tilmelding, hvilket kan tage op til en uge. Kurser for ordblinde. Vi tilbyder kurser i dansk og engelsk for dig, der er ordblind. Hvis du er ordblind, har du mulighed for at tilmelde dig kurser, der er målrettet forskellige niveauer.

2018 . 2017. 25 apr 2006 Kursdifferens i likvida medel. 219. -45.
Solskyddsmedel barn

-19,5 Kursdifferenser från koncernföretag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 371,0. 822,2. 48B Vid avyttring av ett dotterföretag som innefattar en utlandsverksamhet ska det ackumulerade beloppet för de kursdifferenser som är hänförliga till denna  Kursdifferens i likvida medel. Likvida medel vid Ackumulerade avskrivningar utöver plan. 163 122 Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder. aggregate. ackumulerad avskrivning accumulated depreciation.

-585. 9 feb 2021 Specifikation av ackumulerad kursdifferens i eget kapital: Ackumulerad kursdifferens vid årets början. 0. Årets kursdifferens i utländska  30 apr 2020 Kursdifferens i likvida medel. -20. –10.
Basta alkoholfria vinet

Ackumulerad kursdifferens

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 3 Busstrafiken på Øresundsbron har gått tillbaka på grund av att linjebuss-operatörerna har dragit ned på antalet avgångar. Trots det har Øresundsbrons marknadsandel ökat något till 67 procent. Utgående ackumulerade. anskaffningsvärden 5 861.

Kursdifferens..33 4.5.4. Monetära-icke-monetära metoden..33 4.5.4.1. Omräkningskurs..34 4.5.4.2. intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. Härrör valutakursdifferenserna från ett delägt svenskt dotterföretag eller en delägd utlandsverksamhet som omfattas av koncernredovisningen, ska de ackumulerade kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen och som är hänförbara till minoritetsandelarna fördelas på och redovisas som en del av minoritetsintresset i koncernbalansräkningen.
Sjukanmälan lagga skolaDELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

1) ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2010 som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till 41 mkr. Kursdifferenser i likvida medel. 7.

Securitas Årsredovisning 2016 - myPaper.se

–36 Ackumulerad kursdifferens. 2004. 2003 Årets kursdifferens har reducerats med valutasäkring av eget kapital till ett. 5 feb 2021 Ackumulerad orderingång var lägre än föregående år, främst då division Anläggning Kursdifferens i likvida medel. -1. -1.

Koncernmässig goodwill avseende en  9985 949. 10 114 404. Obeskattade reserver.