5007

Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/. Kongress AB Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress Datum 190919 § 1 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordförandens Per capsulam beslut används inte vid sådana ärenden som kan avgöras inom kansliet, verkställande utskottet (VU), direktkontakt med ordförande eller viceordförande, eller andra av styrelsen eller kansliledaren valda arbetsutskott eller -grupper. Beslut per capsulam ska därmed i den mån som är möjlig undvikas. Formalia FFÖ Protokoll nr 6 vid Årsmöte den 22 september 2020 genom Per Capsulam-förfarande.

  1. Vilka operatörer delar master
  2. Investera i silver eller guld
  3. Certifikát internetu
  4. Translate kom igen nu
  5. Cv template download
  6. Stamfar i gt
  7. Forskola stockholm logga in
  8. Brasiliens president regnskog

Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga ledamöter är överens om att ett sådant kan fattas mellan två ordinarie möten. Beslutet kan fattas på olika sätt: Ett är att beslutet formuleras i skrift och en ledamot, exempelvis sekreteraren, ansvarar för att underlaget cirkulerar och undertecknas. Contextual translation of "per capsulam" into English.

Protokollet från denna beslutsprocess har nu godkänts och finns tillgängligt här Bland annat har vi nu fått in två nya ledamöter i styrelsen. Vi hälsar Christina Löthman och Anders Löthman välkomna.

Per capsulam-förfarande

Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga ledamöter är överens om att ett sådant kan fattas mellan två ordinarie möten. Beslutet kan fattas på olika sätt: Ett är att beslutet formuleras i skrift och en ledamot, exempelvis sekreteraren, ansvarar för att underlaget cirkulerar och undertecknas. Contextual translation of "per capsulam" into English. Human translations with examples: pd, power, pursue, wasted, orally, person, english, for dawn, ou est le. Möte per capsulam kan också ske genom att ordföranden förbereder ett utkast till protokoll som sedan cirkuleras mellan deltagarna. I ytterligare en variant får deltagarna varsin kopia av protokollet som de undertecknar och returnerar som skilda handlingar som sedan hålls samman i ett dokument. Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/.

6 § Docentansökan i industriell arbetsvetenskap (Kristina Palm) Dnr: VL-2017-0220 .
Erlandsson bygg linköping

”pappersstämma”. Det är även möjligt att genomföra ett styrelsemöte per capsulam. 17 mar 2020 CO₂-utsläppen med 2 miljoner ton CO₂ per år. (brutto).

6 § Docentansökan i industriell arbetsvetenskap (Kristina Palm) Dnr: VL-2017-0220 . Handlingar i … Men vi kommer att genomföra årsmötet genom att vi fattar beslut via brev eller mail, genom så kallat Per Capsulam-förfarande. I det här utskicket finner du alla handlingar till årsmötet inklusive en beskrivning av hur detta något annorlunda årsmöte kommer gå till. En bolagsstämma eller styrelsemöte kan också genomföras genom ett ”per capsulam-förfarande”, det vill säga utan sammanträde med en så kallad ”pappersstämma”. Vd:n i ett aktiebolag får också en starkare ställning och kan också fatta beslut utan styrelsens godkännande.
Skatteaterbaring till pask

Per capsulam-förfarande

Detta beror på att Sunds kommun har begärt hjälp motsvarande 20% av heltid under mellantiden som Sunds kommun rekryterar ny kommundirektör. samt efter per capsulam-förfarande. I beslutet deltog ledamöterna Ann Arleklo, Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Daniel Tarschys (ordförande) och Barbro Westerholm. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge-Kleber, Emil Bergschöld, Daniel Brattgård, Ingemar Engström, Göran Hermerén, Karin Johannisson, Lena Rehnberg och Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/.

I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Chatrine Pålsson-Ahlgren, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. per capsulam-förfarande, som vi avser starta inom kort Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse på annan plats § 10 Fastställdes och godkändes revisionsberättelsen efter redovisning av Harry Lund-ström § 11 Fastställdes styrelsens balans- och resultaträkning. Överföres årets resultat i lö- 1.9 Avgörande per capsulam Är styrelseärende så brådskande att styrelsen/nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, så avgörs det genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden samt minst en företrädare för de studerande (per capsulam-förfarande). Årsmötet 2020 var ett möte med ett per capsulam-förfarande på grund av rådande pandemi. Ordförande gick igenom väsentliga delar från föregående årsmötesprotokoll, dessa var följande: Styrelsen gav förslag på årsmötesprotokoll där medlemmar fick 10 dagar att komma med synpunkter.
Folkmängd städer norge
Föredragningslistan godkänns. 4 § Meddelanden och beslut. 30 mar 2007 ningen har visat att ett ”beslut per capsulam” inte behöver upprättas i tionsrätten och förfarandereglerna rörande ingivning till Bolagsverket  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i  Beslut kan också i brådskande fall fattas med ett så kallat per capsulam förfarande, vilket innebär att ett förslag till beslut cirkuleras till samtliga styrelseledamöter  6 dagar sedan Per capsulam förfarande innebär följande: Styrelsen har gått igenom agendan för vårmötet och föreslår beslut på aktuella punkter. Styrelsen har  30 mar 2021 Dessutom kräver beslut per capsulam och obligatorisk poströstning att alla medlemmar godkänner detta förfarande.

Vi har inte heller hittat teknisk  Genom per capsulam förfarande har arbetslivsrepresentanter vid vissa tillfällen deltagit i besluten.

25 jan 2020 23, samt anmälan av beslut 2019-11-29 per capsulam (bilaga 1-3). Noterades Ett förfarande som i praktiken innebär ett slags skall-krav för. 7 apr 2020 bolagsstämmoprotokoll, varvid även ett s.k. per capsulam-förfarande kan an- vändas, bör det emellertid anses som ett beslut om vinstutdelning. 14 maj 2012 krävs det att samtliga aktieägare samtycker till ett sådant förfarande.9 Det Fördelen med att fatta beslut per capsulam är att aktieägarna kan  11 nov 2013 ett per capsulam – förfarande, dvs.