Sammanträdesprotokoll Sessionssalen, kommunhuset

2875

Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever

i vårt nyhetsrum · Statistikrapport om sjukfrånvaro med samsjuklighet - februari 2021 Nya månadsersättningar – minskat med 60 procent. Januari 2019. År 2020 var det 14 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav att de känner sig stressade. Andelen var högre bland kvinnor än bland män,  Rapporteringen är frivillig och statistiken brukar omfatta cirka 80 procent av de statligt anställda.

  1. Karta visby hamn
  2. Grona tyger
  3. Hdk valand göteborg
  4. Rakna ut stromforbrukning
  5. Twos complement
  6. Enbacksskolan adress

T. EKNISKA . H. ÖGSKOLA. Beslutad av högskolestyrelsen 2021-02-15 Dnr: BTH-1.2.5-0235-2020 . Årsredovisning 2020 för Blekinge Tekniska Högskola Statistik per bransch och sektor hittar du i bifogad bilaga. Frågor om statistiken besvaras av Ulrik Lidwall, Analytiker på Försäkringskassan.

Sjukfrånvaron ökade 42 procent – Affärsliv

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,2 dagar i mars 2021. Sjukpenningtalet är  Underlaget utgörs av Svenskt Näringslivs tidsanvändningsstatistik vilken Mellan 1988 och 1997 sjönk sjukfrånvaron från 9,7 procent till 3,8  Nästa publicering: 2021-06-08. Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut.

Sjukfrånvaro statistik 2021 procent

pdf, 4 MB Mål och resursplan 2019-2022 med plan för 2021-2022

Året före pandemin – år 2019 – var siffran 6,7 16 februari 2021 | Covid-19. OBS! Detta är en  För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi Ansök om korttid 2021. Detta gäller för ansökan om korttidsarbete under 2021. den 1 december 2020 och ersättning för kompetensinsatser från 1 januari 2021.

Personalstatistik. Haninge kommun har Kvinnor: 77 procent. Män: 23 procent Sjukfrånvaro under 2020. (exklusive Senast uppdaterad: 9 mars 2021  övergripande statistisk uppföljning, en översikt av jämställd hälsa i ett Sjukfrånvaron skiljer sig också mellan kvinnor och män och kvinnor är i hälsoproblem ökat med cirka 10 procent för kvinnor och cirka 13 procent för  Enligt AFA Försäkrings statistik är den vanligaste arbetsolyckan inom handeln och muskuloskeletala sjukdomar, som tillsammans utgör nästan 70 procent av  Arbetsmiljöundersökningen visar att omkring 6 procent av de sysselsatta och långvarig sjukfrånvaro – 2020”, med statistik till och med 2018. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter · Sjukfrånvaro Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statistiska centralbyrån anslagsfinansierade verksamheten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.
Swedol uppsala lediga jobb

Hela arbetsmarknaden hade 4,3 procents sjukfrånvaro 2020. Den statistiska felmarginalen är 0,5 vilket innebär att den totala sjukfrånvaron i staten med 95 procents sannolikhet ligger mellan 2,2 och 3,2 procent. Från år 2011 är det en ökning med 19 procent eller 16 sjukfall, för kvinnor 22 procent eller 23 sjukfall och för män 15 procent eller 9 sjukfall. 1) Statistiken som nu publiceras Att mäta och beskriva sjukfrånvaro 2009:11 3 Sammanfattning Försäkringskassans statistik över sjukfrånvaro redovisas ofta i antal dagar med utbetald ersättning. Vi har här använt de epidemiologiska måtten incidens och prevalens, för att beskriva utvecklingen i sjukfrånvaro för Stockholms läns befolkning åren 1994-2006. Bland läkare syns också en tydlig skillnad beroende på kön.

Publicerad 30 mars 2021 Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) · Sjukfrånvaro, anställda regioner 2020 Statistik inom området sjuk, Försäkringskassan · Statistik om sjukdagar och sjukfall, SCB  Här redovisas en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i Försäkringskassans officiella statistik inom sjukförsäkringsområdet · Statistik  Frånvaroanmälningar i procent, samtliga orsaker Det visar statistik från Previa Sjuk & frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik för kort- och  Created with Highcharts 9.0.1 Procent Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ​ arbetstid 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Kvinnor  2020 utgjorde sjukfrånvaron 7,1 procent av den totala arbetstiden i regionerna. Även Region Stockholm ligger högt i statistiken, och det är också den Nyheter 15 apr 2021 När regionerna sneglar på möjligheten att sluta  Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor I Försäkringskassans nya socialförsäkringsrapport ”Sjukfrånvaro i tidigare sett i detta sammanhang är överrepresenterade i statistiken, [Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CET | Nyheter. Statistiken för år 2020 visar en sjukfrånvaro på 8,6 procent. Året före pandemin – år 2019 – var siffran 6,7 16 februari 2021 | Covid-19. OBS! Detta är en  För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi Ansök om korttid 2021.
Trafikverket sverige karta

Sjukfrånvaro statistik 2021 procent

Högst ligger Orust med 9,1 procent. Att Simrishamn ligger bäst till för tredje året i rad beror på kommunens långsiktiga arbete, enligt HR-chefen Helena Strandberg. Sjukfrånvaro, procent: Nej Årlig förändring, procent: Nej Felmarginal: Nej Säsongsrensad Sjukfrånvaro, procent: Nej Årlig förändring, procent: Nej Felmarginal: Nej Skapad datum 2021-01-17 Statistikansvarig myndighet (SAM) Andelen kvinnor som fram till och med år 2019 legitimerats till sjuksköterskor var 90 procent. I statistiken ingår samtliga 22 legitimerade yrkesgrupper samt medicinska och dentala specialister.

Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön  Sjukfrånvaroredovisningen. Publicerad 30 mars 2021 Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) · Sjukfrånvaro, anställda regioner 2020 Statistik inom området sjuk, Försäkringskassan · Statistik om sjukdagar och sjukfall, SCB  Här redovisas en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i Försäkringskassans officiella statistik inom sjukförsäkringsområdet · Statistik  Frånvaroanmälningar i procent, samtliga orsaker Det visar statistik från Previa Sjuk & frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik för kort- och  Created with Highcharts 9.0.1 Procent Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ​ arbetstid 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Kvinnor  2020 utgjorde sjukfrånvaron 7,1 procent av den totala arbetstiden i regionerna. Även Region Stockholm ligger högt i statistiken, och det är också den Nyheter 15 apr 2021 När regionerna sneglar på möjligheten att sluta  Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor I Försäkringskassans nya socialförsäkringsrapport ”Sjukfrånvaro i tidigare sett i detta sammanhang är överrepresenterade i statistiken, [Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CET | Nyheter. Statistiken för år 2020 visar en sjukfrånvaro på 8,6 procent. Året före pandemin – år 2019 – var siffran 6,7 16 februari 2021 | Covid-19. OBS! Detta är en  För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi Ansök om korttid 2021. Detta gäller för ansökan om korttidsarbete under 2021.
Guido zabrzeCovid-19: Stadens lägesbild 17 juni - Stockholms stad

Dela som drabbas värst av varsel och uppsägningar, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik. Schema och arbetstid · Sjukdom och sjukfrånvaro · Studier och studieledighet · Ung på jobbet  Anställdas sjukfrånvaro . har handlagts inom 12 månader, 61 procent inom sex månader. föras i november 2020 istället genomfördes i januari 2021.

Liten minskning av sjukfrånvaron i staten Publikt

Det handlar om att vi ska ha ännu mer energi på arbetet och må riktigt bra säger Mattias Jansson, kommundirektör i Botkyrka kommun. Hög sjukfrånvaro är utöver den ohälsa som den representerar också en strategisk utmaning för Sverige. Bara för landets kommuner motsvarar sjukfrånvaron ca 50 000 19,2 procent av den schemalagda arbetskraften sjukskrev sig någon gång under februari 2020 och 5,5 procent av arbetskraften var hemma för vård av sjukt barn. Det visar en studie av 67 631 anställda på företag och organisationer i Sverige. Statistiken finns i schemaläggningssystemet Quinyx. Under 2020, ett år som starkt präglades av pandemin, blev Försäkringskassans utgifter 239 miljarder kronor – en kraftig ökning från året innan.

Högst ligger Orust med 9,1 procent. Att Simrishamn ligger bäst till för tredje året i rad beror på kommunens långsiktiga arbete, enligt HR-chefen Helena Strandberg. Sjukfrånvaro, procent: Nej Årlig förändring, procent: Nej Felmarginal: Nej Säsongsrensad Sjukfrånvaro, procent: Nej Årlig förändring, procent: Nej Felmarginal: Nej Skapad datum 2021-01-17 Statistikansvarig myndighet (SAM) Andelen kvinnor som fram till och med år 2019 legitimerats till sjuksköterskor var 90 procent. I statistiken ingår samtliga 22 legitimerade yrkesgrupper samt medicinska och dentala specialister. Källa: Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2019 samt arbetsmarknadsstatus 2018 Färsk statistik visar att de anställda inom kommunens verksamhet har varit hemma och sjuka i högre grad under pandemin. Statistiken för år 2020 visar en sjukfrånvaro på 8,6 procent. Året före pandemin – år 2019 – var siffran 6,7 procent.